JAD BEJAD - Kéz a kézben

A MAZSIHISZ TÁMOGATÓ PROJEKTJE
a járványhelyzet szociális következményeinek enyhítésére

Eseti szociális támogatás pályázati felhívása
10. kör


2021 decemberében folytatódik a JadbeJad – Kéz a kézben pályázat. A Joint Distribution Committee (JDC) tizedik alkalommal 75.000 USD támogatási keretet biztosít a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) részére.

 

A COVID19 járvány szociális következményeinek enyhítésére kiírt pályázatra a magyarországi zsidó közösség aktív tagjai és a zsidó intézményrendszer dolgozói jelentkezhetnek. Különösen azoknak a pályázóknak a jelentkezését várjuk, akik eddig nem jelentkeztek, vagy az előzőekben nem nyertek támogatást.

 

A pályázat meghirdetésének ideje: 2021. december 06.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 12.

A határidő után leadott pályázatok nem érvényesek.
A pályázatok elbírálása és kiértesítés: 2021. december és 2022. január, email-ben

A pályázat benyújtása:

A pályázatot a pályázati adatlap kitöltésével online kell elkészíteni, az oldal alján a Jelentkezés erre pályázatra >>> gombra kattintva.


Egy háztartásból kizárólag egy eseti támogatási kérelmet lehet benyújtani.
A támogatást kizárólag banki átutalással folyósítjuk.
A támogatás egyszeri, és két részletben folyósítjuk.

Finanszírozási forma: a pályázat előfinanszírozásos rendszerben működik

A pályázat kezelése során hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázók köréből az a személy van kizárva, akinek esedékes lejárt tartozása áll fenn bármilyen jogcímen a MAZSIHISZ ill. taghitközségei, és az általuk fenntartott intézményekkel szemben.

 

Kérjük, a pályázatban röviden mutassák be, hogy a járvány következtében hogyan változott meg a család szociális helyzete.  Ehhez szíveskedjenek csatolni egy-egy jövedelem igazolást a járvány előtti, és a járvány alatti hónapokból, a járvány alatti hónapnál kizárólag a legfrissebb, 2021. november havi jövedelemigazolást fogadjuk el.


Kérjük, hogy csatoljanak 2021. évi októberi  / novemberi keltezésű, friss ajánlást valamelyik zsidó közösség, körzet, hitközség, intézmény, vagy zsidó civil szervezet köréből. Az ajánló is természetes személy, aktív önkéntes, vezető, hitközségi munkatárs. Az ajánlás formanyomtatványát ide kattintva töltheti le. Az ajánlást hangsúlyosan tekintetbe vesszük a pályázat elbírálásakor, kérjük, hogy az ajánlás mutassa be a pályázó helyzetét.

A Pályázathoz benyújtandó dokumentumok, feltölthető fájltípusok: pdf, jpg


Az eseti támogatással nem kell elszámolni.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak! Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

 

JAD BEJAD

A MAZSIHISZ TÁMOGATÓ PROJEKTJE
a járványhelyzet szociális következményeinek enyhítésére

A Joint Distribution Committee (JDC) 75.000 USD, azaz hetvenötezer dolláros támogatási keretet biztosít a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) részére, hogy a magyarországi zsidó közösség aktív tagjai, illetve a zsidó intézményrendszeren keresztül érintettek számára szociális támogatást nyújtson a COVID 19 járvány következményeinek enyhítésére.

 

A szociális támogatás odaítélés során előnyt élveznek:

  1. Olyan gyermeket ill. gyermekeket nevelő zsidó családok, amelyeknek a járványhelyzet következtében jövedelemszintje lecsökkent és ez veszélyezteti, hogy gyermekeik megkapják az eddig megszokott iskolai és/vagy iskolán kívüli oktatást. Támogatás során előnyt élveznek azok, akik zsidó bölcsődébe, óvodába ill. oktatási intézményekbe járatják gyermekeiket, illetve a zsidó közösség aktív tagjai.

  2. Olyan saját háztartásban élő zsidók, akik közeli hozzátartozók nélkül egyedül élnek, vagy akiknek a gyermekei már külön élnek, de a pályázók maguk még nem nyugdíjasok és a járványhelyzet következtében megváltozott jövedelmi szintjük miatt átmeneti egzisztenciális problémáik vannak. Támogatás során előnyt élveznek azok, akik a zsidó közösség aktív tagjai.

  3. Olyan munkavállalók, akik a zsidó közösségeken belül működő hitközségeknél, civil szervezetekben, kulturális és oktatási intézményekben dolgoznak és a válság következtében csökkent a jövedelmük, vagy elvesztették állásukat.

Támogatási módok és támogatási keret:

A JDC 75.000 dolláros támogatási keretet biztosít a MAZSIHISZ részére, a támogatás maximum 250 rászoruló számára forintban folyósítható: élelemre, gyógyszerre, egészségügyi kiadásokra és rezsi kiadásokra. Egy háztartásból egy pályázat fogadható be, az eseti támogatás egyszeri, és két részletben folyósítjuk. A támogatás megítélése során csak a rászorultságot vizsgálják, ennél fogva összegszerűen minden támogatott ugyanakkora támogatásban részesül.

A JDC támogatási keretének elosztásával kapcsolatos szakmai háttérmunkát a MAZSIHISZ közösségi szeretetszolgálata a JÁHÁD végzi.

A támogatások odaítéléséről a MAZSIHISZ és zsidó civil szervezetek delegáltjaiból álló független bizottság dönt.

Jelentkezés erre pályázatra >>>

 A pályázattal kapcsolatos információnyújtás:

Elektronikus kapcsolattartás: a jadbejad@mazsihisz.hu email címen keresztül.