JAD BEJAD 2023 - Kéz a kézben

A MAZSIHISZ TÁMOGATÓ PROGRAMJA
a megnövekedett háztartási energia árak miatt nehéz helyzetbe
került zsidó közösségi tagok és családok megsegítésére

Pályázati felhívás
2. kör


A MAZSIHISZ 2023 májusában folytatja a JadbeJad – Kéz a kézben programot, melyet a Joint Distribution Committee (JDC) 80 000 USD támogatási kerete tesz lehetővé.

Az új JadbeJad program célja a megnövekedett háztartási energiaárak miatt nehéz anyagi helyzetbe került háztartások megsegítése. A pályázatra a magyarországi zsidó közösségek tagjai jelentkezhetnek. A második felhívásra elsősorban olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik eddig nem nyújtották be jelentkezésüket, vagy az első körben pályázatuk nem nyert támogatást.

 

A PÁLYÁZAT IDŐKERETE:

Meghirdetés: 2023. május 5.

Benyújtás határideje: 2023. május 21.

A határidő után leadott pályázatok nem érvényesek.
A pályázatok elbírálása és kiértesítés: 2023. május és június, email-ben

A PÁLYÁZÁS MÓDJA:

A pályázatot az online pályázati adatlap kitöltésével és elektronikus elküldésével kell benyújtani, az adatlap végén lévő Jelentkezés erre pályázatra >>> gombra kattintva. A kiértékelés után a pályázókat elektronikus levélben értesítjük az eredményről.

 

TOVÁBBI TUDNIVALÓK:


 • Egy háztartás csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
 • Támogatást kizárólag a kérelmet benyújtó által ténylegesen lakott ingatlanra adunk.
 • A támogatást kizárólag banki átutalással folyósítjuk.
 • A támogatás egyszeri, és egy részletben folyósítjuk.
 • A jelentkezési határidő után pályázat leadására nincs mód.
 • A pályázat kezelése során hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • A JadbeJad 2023 támogatásra nem pályázhat az a személy, akinek bármilyen jogcímen lejárt tartozása áll fenn a MAZSIHISZ ill. taghitközségei, vagy bármelyik általuk fenntartott intézménnyel szemben.
 • Evvel a támogatással a támogatottnak nem kell elszámolnia.


Kérjük, a pályázatban röviden mutassa be, hogy a 2022. év második felétől megnövekedett háztartási energiaárak következtében hogyan változott meg családja szociális helyzete.  Ehhez szíveskedjék hiánytalanul csatolni a következő dokumentum másolatokat:
- Havi jövedelem igazolás a 2023. évről. Ha több típusú jövedelme van, kérjük, hogy mindegyikről számoljon be! Együtt élő családtagok esetén, kérjük egybefűzve egy fájlba töltse fel a jövedelemigazolásokat.

- A rezsi kiadásokat igazoló dokumentumok mind az áremelkedés előtti, mind az azutáni időszakról. A gáz és villanyáram költségekről szóló igazolásként számlaértesítőt, befizetési csekket, vagy más befizetést igazoló dokumentumot egyaránt elfogadunk
- Egy 2023. májusi keltezésű ajánlás valamelyik zsidó közösségtől, körzettől, hitközségtől, intézménytől vagy zsidó civil szervezettől. Az ajánlólevél aláírója természetes személy, aki vezetője, munkatársa vagy önkéntese valamelyik fent felsorolt szervezetnek. Az ajánlás formanyomtatványát ide kattintva töltheti le. Az ajánlásban az ajánló mutassa be, hogy együttműködésük során milyennek ismerte meg a pályázó helyzetét, és kapcsolódását a közösséghez.

A Pályázathoz benyújtandó dokumentumok, feltölthető fájltípusok: pdf, jpg

 

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak! Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

 

JAD BEJAD 2023 - Kéz a kézben

A MAZSIHISZ TÁMOGATÓ PROGRAMJA
a megnövekedett háztartási energia árak miatt nehéz helyzetbe
került zsidó közösségi tagok és családok megsegítésére

A Joint Distribution Committee (JDC) 80.000 USD, azaz nyolcvanezer dolláros támogatási keretet biztosít a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) részére, hogy a magyarországi zsidó közösség aktív tagjai számára támogatást nyújtson a megnövekedett háztartási energiaárak miatt kialakult szociális krízis helyzetben.

A szociális támogatás odaítélésekor előnyt élveznek:

 • a zsidó közösség aktív tagjai,
 • a gyermeket ill. gyermekeket nevelő zsidó családok, kiváltképpen, ha gyermek/ek zsidó oktatási intézménybe jár/nak,
 • olyan saját háztartásban élő zsidó személyek, akik közeli hozzátartozók nélkül, egyedül élnek, vagy akiknek a gyermekei már külön élnek.

Támogatási módok és támogatási keret:
A JDC összesen 80.000 dolláros támogatási keretet biztosít a MAZSIHISZ részére. A támogatás második fordulójában 40.000 USD folyósítható rezsi kiadásokra, legfeljebb 250 tag számára, forintban. Egy háztartásból egy pályázat fogadható be, az eseti támogatás egyszeri, és egy részletben folyósítjuk. A támogatottak rászorultságuk arányában differenciált anyagi segítségben részesülnek.  A JDC támogatási keretének elosztásával kapcsolatos szakmai háttérmunkát a MAZSIHISZ közösségi szolgálata, a JÁHÁD végzi.

A támogatások odaítéléséről a MAZSIHISZ és zsidó civil szervezetek delegáltjaiból álló független testület dönt.

 

 A pályázatról további információ kapható az alábbi elérhetőségeken:

Projekt munkatársunkat a +36-30-753-3910-es telefonszámon tudják keresni az alábbi időpontokban:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 -

Elektronikus kapcsolattartás: a jadbejad@mazsihisz.hu email címen keresztül.