JAD BEJAD

A MAZSIHISZ TÁMOGATÓ PROJEKTJE
a járványhelyzet okozta krízishelyzet szociális következményeinek enyhítésére

Eseti szociális támogatás pályázati felhívása

 

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) meghirdeti eseti szociális támogatás pályázati felhívását 45.000 USD-nek megfelelő keretösszegben, a forrás kimerüléséig, amellyel a magyarországi zsidó közösség aktív tagjai, illetve a zsidó intézményrendszeren keresztül érintettek számára pénzbeli segítséget nyújt a COVID 19 járvány következményeinek enyhítésére. A támogatás forrását az amerikai JDC szervezete biztosítja.

A pályázat meghirdetésének ideje: 2020. július 13.

A pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 2020. augusztus 4. Kedd, 23:59

A határidő után leadott pályázatok nem érvényesek.
A pályázatok elbírálása és kiértesítés: 2020. augusztus 20-ig, e-mailben.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot a pályázati adatlap kitöltésével online kell elkészíteni,
a Jelentkezés erre pályázatra >>> gombra kattintva.


Egy háztartásból egy eseti támogatási kérelem pályázatot lehet benyújtani.
A támogatás kizárólag banki átutalással kerül folyósításra.
A támogatás egyszeri, és két részletben folyósítjuk.

Finanszírozási forma: a pályázat előfinanszírozásos rendszerben működik
A pályázat kezelése során hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázók köréből az a személy van kizárva, akinek esedékes lejárt tartozása áll fenn bármilyen jogcímen a MAZSIHISZ ill. taghitközségei, és az általuk fenntartott intézményekkel szemben.

A pályázaton csak természetes személyek vehetnek részt, szervezetek nem.
A Pályázathoz benyújtandó dokumentumok, feltölthető fájltípusok: pdf, jpg
Az eseti támogatással nem kell elszámolni.

Feltöltés előtt kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy a szükséges mellékletek a számítógépén rendelkezésre állnak! Ellenkező esetben valószínűleg újból kell indítani a feltöltést, ami megnehezítheti a pályázat beküldését.

 

JAD BEJAD

A MAZSIHISZ TÁMOGATÓ PROJEKTJE
a járványhelyzet okozta krízishelyzet szociális következményeinek enyhítésére

A Joint Distribution Committee (JDC) 45.000 USD, azaz negyvenötezer dolláros támogatási keretet biztosít a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) részére, hogy a magyarországi zsidó közösség aktív tagjai, illetve a zsidó intézményrendszeren keresztül érintettek számára szociális támogatást nyújtson a COVID 19 járvány következményeinek enyhítésére.

 

A szociális támogatás odaítélés során előnyt élveznek:

  1. Olyan gyermeket ill. gyermekeket nevelő zsidó családok, amelyeknek a járványhelyzet következtében jövedelemszintje lecsökkent és ez veszélyezteti, hogy gyermekeik megkapják az eddig megszokott iskolai és/vagy iskolán kívüli oktatást. Támogatás során előnyt élveznek azok, akik zsidó bölcsődébe, óvodába ill. oktatási intézményekbe járatják gyermekeiket, illetve a zsidó közösség aktív tagjai.

  2. Olyan saját háztartásban élő zsidók, akik közeli hozzátartozók nélkül egyedül élnek, vagy akiknek a gyermekei már külön élnek, de ők még nem nyugdíjasok és a járványhelyzet következtében megváltozott jövedelmi szintjük miatt átmeneti egzisztenciális problémáik vannak. Támogatás során előnyt élveznek azok, akik a zsidó közösség aktív tagjai.

  3. Olyan munkavállalók, akik a zsidó közösségeken belül működő hitközségeknél, civil szervezetekben, kulturális és oktatási intézményekben dolgoznak és a válság következtében csökkent a jövedelmük, vagy elvesztették állásukat.

Támogatási módok és támogatási keret:

A JDC negyvenötezer dolláros támogatási keretet biztosít a MAZSIHISZ részére, a támogatás maximum 150 rászoruló számára forintban folyósítható. Egy háztartásból egy pályázat fogadható be, az eseti támogatás egyszeri, és két részletben folyósítjuk. A támogatás megítélése során csak a rászorultságot vizsgálják, ennél fogva összegszerűen minden nyertes ugyanakkora támogatásban részesül.

A JDC támogatási keretének elosztásával kapcsolatos szakmai háttérmunkát a MAZSIHISZ közösségi szeretetszolgálata a JÁHÁD végzi. A támogatások odaítéléséről a MAZSIHISZ és zsidó civil szervezetek delegáltjaiból álló független bizottság dönt.

Jelentkezés erre pályázatra >>>

 A pályázattal kapcsolatos információnyújtás:

Projekt munkatársunkat a
+36-30-345-7229-as telefonszámon tudják keresni az alábbi időpontokban:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Délelőtt 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 -
Délután 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 -

Elektronikus kapcsolattartás: a jadbejad@mazsihisz.hu email címen keresztül.